Vị trí đang tuyển dụng

Tuyển dụng_Nhân viên kinh doanh BĐS cho người nước ngoài

6/04/2018

  Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Các khoản phụ cấp, lương, thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn Có chế độ thưởng và nghỉ ngày Lễ, Tết theo quy định Luật Lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện   Mô Tả Công Việc – Tư vấn […]

Tuyển dụng _ Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

6/04/2018

  Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Các khoản phụ cấp, lương, thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn Có chế độ thưởng và nghỉ ngày Lễ, Tết theo quy định Luật Lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện   Mô Tả Công Việc – Tư vấn […]

Tuyển dụng – Sales Admin

4/04/2018

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Các khoản phụ cấp, lương, thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn Có chế độ thưởng và nghỉ ngày Lễ, Tết theo quy định Luật Lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện   Mô Tả Công Việc – Kiểm tra đối […]

Tuyển dụng – Thư Ký Tổng Hợp ( Phiên Dịch Cho Giám Đốc )

4/04/2018

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Các khoản phụ cấp, lương, thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn Có chế độ thưởng và nghỉ ngày Lễ, Tết theo quy định Luật Lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện   Mô Tả Công Việc – Hỗ trợ cho […]

Tuyển dụng – Kế Toán Trưởng ( Ngành Bất Động Sản)

4/04/2018

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Các khoản phụ cấp, lương, thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn Có chế độ thưởng và nghỉ ngày Lễ, Tết theo quy định Luật Lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện   Mô Tả Công Việc – Kiểm tra đối […]

Tuyển dụng – Chuyên Viên Pháp Chế ( Ngành Bất Động Sản )

4/04/2018

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Các khoản phụ cấp, lương, thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn Có chế độ thưởng và nghỉ ngày Lễ, Tết theo quy định Luật Lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện   Mô Tả Công Việc – Tư vấn các […]

Tuyển dụng – Trưởng Phòng Kinh Doanh ( Bất Động Sản )

4/04/2018

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Các khoản phụ cấp, lương, thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn Có chế độ thưởng và nghỉ ngày Lễ, Tết theo quy định Luật Lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện   Mô Tả Công Việc – Thiết lập và […]

Tuyển dụng – Chuyên Viên Thiết Kế Quy Hoạch

4/04/2018

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Các khoản phụ cấp, lương, thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn Có chế độ thưởng và nghỉ ngày Lễ, Tết theo quy định Luật Lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện   Mô Tả Công Việc – Lập thiết kế […]